Η μόνιμη σύνδεση ενός υπολογιστή (μέσω πρίζας δικτύου) στο Δίκτυο Δεδομένων του ΑΠΘ, απαιτεί την απόκτηση μιας μοναδικής διεύθυνσης δικτύου (IP address) και την επίσημη καταχώρησή της. Οι υπεύθυνοι για σύνδεση υπολογιστή και διαχείριση διευθύνσεων δικτύου πρέπει να ανήκουν στο μόνιμο προσωπικό του Α.Π.Θ. Αναλυτική περιγραφή της υπηρεσίας.

Μπορείτε να καταχωρήσετε μια νέα δικτυακή διεύθυνση ή να διαχειριστείτε τις διευθύνσεις που σας έχουν ήδη αποδοθεί, με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

Μέσω ιστοσελίδων  Για την πρόσβασή σας χρησιμοποιήστε τα στοιχεία (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) του λογαριασμού χρήστη που σας παρέχει το ΚΗΔ.

Μέσω email
Συμπληρώστε τη φόρμα αίτησης που είναι διαθέσιμη σε μορφή Microsoft Word Document, μετατρέψτε την σε pdf και αφού την υπογράψετε ψηφιακά, αποστείλετέ την στη διεύθυνση support@auth.gr

Με προσωπική επίσκεψηΕπισκεφθείτε την εξυπηρέτηση χρηστών του ΚΗΔ, με αποδεικτικό της ταυτότητάς σας (αστυνομική/πανεπιστημιακή ταυτότητα, άδεια οδήγησης, διαβατήριο).
Πληροφορίες για το ωράριο και το χώρο όπου λειτουργεί η εξυπηρέτηση χρηστών του ΚΗΔ θα βρείτε στη διεύθυνση http://it.auth.gr/el/contact.

Αναζήτηση χρηστών
Κατόψεις χώρων με διαθέσιμες πρίζες δικτύου